ecrima-ebmas-002

Saldırıyı bir bütün olarak algılamak

Odaklanma kavramı, rakibe bir bütün olarak bakmanızı sağlamayı öngörür. Rakibin tek eline çok fazla bakarsanız diğer eliyle yaptığı saldırıyı kaçırabilirsiniz. Dolayısıyla Escrima sunduğu eğitim biçimiyle odaklanma becerisinin gelişmesini sağlamayı hedeflemekte ve saldırı anının bir bütün olarak algılanmasını sağlamaktadır

Aynı anda birden fazla şeyi görebilmek

Odaklanma kavramını yine bisiklete binme örneği ile geliştirecek olursak, yoldaki bir çukura girmemek veya bir ağaca toslamamak için bisiklet sürücüsünün odaklama becerisini dengeleyebilmesi ve aynı zamanda ileriye bakarak, yoldaki arabaları, yürüyen insanları kontrol etmesi, ayrıca arkadan gelen araçları da görmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Saldırı anına ilişkin olarak ise, odaklanma kavramını şöyle örneklendirebiliriz:

  • Rakibin bütününe odaklanmak
  • Rakibin zayıf noktalarını hedeflemek
  • Zihinsel odaklanma =>karşıdaki rakibe göre kullanılacak teknikleri belirleme (boyut, yaş ve güce göre)
  • Rakibin yaşı, ebatları ve gücüne göre silahlar belirleme
  • Kendi alanını yaratma
  • Tehlike sona erene kadar, alınan darbelere rağmen savaşmaya odaklanma

Ek konseptler

  1. Boştaki elin kullanılması(alive hand)
  2. Enerjiyi tek bir doğrultuda kullanmak
  3. Her gün daha hızlı güçlü ve etkili olabilmek için antreman yapmak
  4. Gerçekçi durumları göz önüne alarak, bu tür durumlara hazır olmak amacıyla çalışmak