Kavram ağırlıklı bir eğitim

Grandmaster Rene Latosa, kendisini eğiten çeşitli ünlü hocaların ve babasından öğrendiği aile sisteminin bir sentezi olarak kendi geliştirdiği Latosa Escrima Concepts sistemini 35 yıldır Avrupa’ya yaymaktadır. Onun geliştirdiği sistemi diğer ekollerden ayıran temel fark salt teknik öğretmekten ziyade kavram/konsept ağırlıklı bir eğitim vermesidir. İlk olarak kavramları algılayan öğrenci, teknikleri bu kavramlar ışığında kullanmaktadır. Böylece, çıplak el ile silah kullanımı arasındaki ince farkı daha iyi algılayabilmekte ve aynı temeller doğrultusunda iki uygulama biçimine de hakim olabilmektedir.

5 temel konsept

Latosa Escrima Concepts’te teknikler, bireylerin günlük yaşantısında da kullanabileceği temel ve mantıklı kavramlar üzerine kurulmuştur: Hız (zamanlama ve mesafe), odaklanma, güç, denge ve geçişler.

Escrima, bilgilerin daha çabuk hafızaya alınmasını sağlamak için temel katalizör olarak bu konseptleri kullanır. Escrima‘da teknikler, konseptleri pratiğe dökmek için birer araç olarak ve öğrencilere konseptlerin pratik durumlarda nasıl uygulanması gerektiğini öğretir. Konseptler çeşitli koşullarda ihtiyaçlar ölçüsünde uygulanır ve bu da uygulama esnasında daha fazla esneklik sağlar.

ecrima-ebmas-001