Filipinler’in tarihi M.S. 980 yılına kadar gitmektedir. Filipin tarihine baktığımız zaman savaş sanatlarının Filipin toplumu için önemli bir yeri olduğunu görmek mümkündür.
Escrima, Arnis, Kali Filipinliler tarafından geliştirilen savaş sanatına verilen isimlerden birkaçıdır. Escrima, İspanyolların Filipin Adaları’na geldiği 1521 yılına kadar uzanan uzun bir geçmişe sahiptir ve İspanyolların sömürgeleştirme hareketinden önce okuma, yazma, din ve Sanskritçe gibi bir boş zaman etkinliği olarak öğretilmiştir.

İlerleyen sayfalarda Escrima‘nın geçmişi ve Latosa Escrima’nın kökenleri hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.