Dengeli bir karar vermek

Geçiş, bildiğiniz fiziksel hareketleri radikal olarak değiştirmeden bir tarağı, fırçayı ya da anahtar gibi bir nesneyi kullanabilme becerisidir. Burada amaç saldıran kişinin sağ eliyle mi yoksa sol eliyle mi saldırdığına odaklanmak değil, saldırı durumunu ortadan kaldırmaktır; yani temel amacınız saldıran kişinin hareketini etkisiz hale getirmektir. Geçiş, diğer konseptleri yaptığınız her harekete dâhil etmek ve dengeli bir karar vermek üzere bir araç olarak kullanmaktır.

Bir saldırı anına ilişkin olarak ise, geçiş kavramını şöyle örneklendirebiliriz:

  • Hızlı “V” adımlar, tüm mesafelere hızla geçebilmek
  • Evrensellik=> çıplak el ve silah uygulamalarında farklı hareketler olmadığı gibi, aynı hareketlerin farklı bağlamlarda hızla kullanılmasını temel alır.
  • Zamanlama=> ne çok erken ne çok geç hareket edilir.
  • İdeal çizgi=> hedefe ulaşmak için en kısa yola odaklanılır.
  • İlerleme=> Zihinsel ve fiziksel hızınızı arttırmak için yol kısaltılır
  • Gözünde canlandırma
  • Eşzamanlılık

no images were found